NELER YAPIYORUZ

Sunduğu hizmetlerin kalitesini ön planda tutmanın yanısıra, deneyimli ve eğitimli insan gücü ile faaliyet gösterdiği her sektörde maksimum verimlilik ve etkinlik ilkesi ile çalışmaktayız. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek yaşam ve çevre birliğine bağlı kalmak ilkelerimizin başında gelmektedir.

Mühendislik ve Tasarım

Mühendislik ve tasarım projeleri, birden fazla alanın entegre ve özverili bir şekilde çalışmasını gerektirir. Statik, mimari, elektrik ve mekanik tasarım gibi farklı alanlarda uzmanlıklar gerektiren ve çeşitli sektörlerde yürütülen projelerimizde tecrübeli mühendislerimiz, uzmanlarımız ve danışmanlarımızla tüm proje disiplinleri arasında başarılı bir entegrasyon süreci yürütüyoruz.

Ulaşım Projelendirme Hizmetleri

Ulaşım Projelendirme Hizmetleri kapsamında, Güzergah Projeleri ( Her türlü Karayolu, Demiryolu ve Raylı Sistem Projeleri ile Farklı veya Eş Düzey Kavşaklar), Sanat Yapıları Projeleri (Viyadük, Köprü, Üstgeçit, Altgeçit, Menfez, Koruma, Yapıları ( İstinat duvarları vb. )), Ulaştırma Altyapı Projeleri (Drenaj, Deplase ), Ulaştırma İkincil İşler Projeleri ( Trafik ve Sinyalizasyon, Otokorkuluk, Telçit, Peyzaj) tasarlamaktayız.

Renovasyon

Özgün işlevini yitirmiş ve yenilenmeye ihtiyaç duyan veya zamanla değişen yaşam biçiminize ayak uydurabilmek adına yenilenmesi gereken yapılarınız için projelendirme ve yenilenme işlemlerini anahtar teslim yapıyoruz.

Kentsel Dönüşüm

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde 2012 yılında çıkartılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile başlayan kentsel dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen mesken sahiplerinin istekleri doğrultusunda tasarlayacağımız projeleri ile en kısa sürede yeni ve modern yapıları tamamlamaktayız.

Proje ve İnşaat Yönetimi

Proje yönetimi; gerçekleştirilmesi planlanan programların zaman, mekan ve finansal kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yürütülmesi ilkesine dayanır. Proset Mühendislik olarak proje yönetiminin farklı aşamalarında işverenlerimizin stratejik çözüm ortağı olmakla kalmayıp proje ertesi tam destek vererek sürdürebilir bir hizmet politikası benimsiyoruz.

İnşaat ve Taahhüt

Şahıs veya Tüzel kişiliklere birim fiyat, maliyet+kar, götürü veya anahtar teslimi çerçevelerinde taahhüt işleri veya kat karşılığı inşaat işlerinin yapımını, projelendirme ve tasarım süreci de dahil olmak üzere yapmaktayız.

Neden Bizi Seçmelisiniz?

Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek adına tamamladığımız işlerde edindiğimiz tecrübelerimizle verdiğimiz hizmetin verimliliğini maksimuma çıkarmaktayız.

23

Proje Tamamlandı

1693

İnsan Çalıştı

19584

Çalışma Saati